Ðóñ Eng During last 365 days Approved articles: 2065,   Articles in work: 293 Declined articles: 786 
Library

Koptseva, N. P. The Problem of Truth in Philosophy of Religion. Peculiarities of Conceptualization of Truth in Buddhist Philosophy

Published in journal "Philosophy and Culture", 2013-11 in rubric "Value and truth", pages 1564-1573.

Resume: The purpose of philosophical research is to view philosophy of religion as a special form of philosophical knowledge that differs from history of religion, psychology of religion and religious studies. Analyzing the development of philosophy of religion from Immanuel Kant to adepts of social anthropology, we can define the main problems and definitions associated with philosophy of religion. Philosophy of religion has its own way of viewing and solving the classical philosophical problem of truth. It is the philosophy of religion which views truth as part of the absolute. In philosophy of religion revelation in a particular branch of religion is viewed as the representation of the absolute. Description of peculiarities of definition of truth in philosophy of religion is completed with the insight into Buddhist philosophy. Mahayana philosophy of Nagarjuna and Yogacara school provide examples of modeling the absolute unique for religious culture of the Asian Pacific countries. It is expected that apophatic modeals of truth in Orthodox theology can encourage efficient communication between Russian intellectual community and intellectual communities of the Asian Pacific just like Buddhist Mahayana schools.

Keywords: philosophy, truth, value, religion, revelation, philosophy of religion, Buddhism, Mahayana, apophatic theology, Nagarjuna.

DOI: 10.7256/1999-2793.2013.11.9619

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
Prokhorov M.M. Smysly i tsennost' modeli otnosheniya cheloveka s mirom // NB: Filosofskie issledovaniya.-2013.-7.-C. 136-240. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_369.html
Omarova Z.U. Transformatsiya religioznogo soznaniya: sovremennyy aspekt // NB: Filosofskie issledovaniya.-2012.-3.-C. 160-183. DOI: 10.7256/2306-0174.2012.3.185. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_185.html
Prokhorov M.M. Ontologiya: «bytie i nebytie» ili «bytie i sushchee»? // NB: Filosofskie issledovaniya.-2013.-5.-C. 1-102. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_284.html
Prokhorov M.M. Istina i deystvitel'nost' // NB: Filosofskie issledovaniya.-2013.-6.-C. 293-387. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_333.html
Torchinov E.A. Vvedenie v buddologiyu. Kurs lektsiy. SPb.: Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo, 2000.
Khetcher U.S. Pivovarov D.V. Vzaimodopolnenie nauchnogo i religioznogo poznaniya //Bytie kul'tury: sakral'noe i svetskoe: Sb. st. /Otv. Red. A.V. Medvedev. – Ekaterinburg: izd-vo Ural. un-ta, 1994. – S. 19-29.
Rudoy V.I. Vvedenie v buddiyskuyu filosofiyu //Vasubandkhu. Abkhidkharmakosha. – M.: Nauka, 1990. – S. 8-42.
Tillikh P. Izbrannoe. Teologiya kul'tury. – M.: Yurist', 1995.
Ostrovskaya E.P., Rudoy V.I. Klassicheskie buddiyskie praktiki: Vstuplenie v Nirvanu. — SPb.: «Azbuka-klassika»; «Peterburgskoe Vostokovedenie», 2006.
Mamardashvili M.K. Lektsii po antichnoy filosofii. – M.: Agraf, 1997.
Lyubutin K.N., Pivovarov D.V. Dialektika sub'ekta i ob'ekta. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 1993.
Losev A.F. Filosofiya. Mifologiya. Kul'tura. – M.: Respublika, 1989.
Koptseva N.P., Semenova A.A. Istina kak forma modelirovaniya tselostnosti na urovne sotsial'nogo bytiya /Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya «Gumanitarnye nauki». – 2009. – T.2.-¹ 1. – S. 31-55.
Dkhammapada. – Riga: Uguns, 1992.
Koptseva N.P. Reznikova K.V. Vybor metodologicheskikh osnovaniy dlya sovremennykh kul'turnykh issledovaniy /Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya «Gumanitarnye nauki». – 2009. – T.2.-¹ 9. – 491-506.
Gurevich P. S. Filosofskaya antropologiya: istoricheskiy ocherk i aktual'nye problemy: monografiya. — Germany, Saarbrucken: LAP LAMBER Academic Publishing, 2011.
Gurevich P. S. Apofaticheskiy proekt cheloveka // Voprosy filosofii. 2013. ¹ 8. S. 42-53.
Gurevich P. S. Netraditsionnye religii na Zapade i vostochnye religioznye kul'ty / P. S. Gurevich. — M. : Znanie, 1985.
Voprosy Milindy. – M.: Nauka, 1989.
Gegel' G.V. F. Filosofiya religii. //Soch. V 2 t. – M.: Mysl',1974-1977.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard